Stakehoder site visit a DigiUp 4.0 projektben

2022. június 13-án a DigiUp4.0 projekt partnereként a Nagykanizsai Szakképzési Centrum a szervezte megszervezte a projekt Stakeholderei tanulmányútját, amelyen a határ mindkét oldaláról vettek részt a projekt partnerekkel együttműködő oktatási szervezetek, oktatási hatóságok illetve stratégiai partnerek.

A DigiUp 4.0 projekt keretében a vendéglátó szervezet bemutatkozásával kezdődött a program, ahol Bene Csaba kancellár tartotta a köszöntőt és ismertette a magyar szakképzési rendszer változásait a korábbi rendszerhez képest. Nemcsak jogszabályváltozás történt, de szemléletváltás is, erőteljesebbe került előtérbe a gyakorlati képzés és új szakmajegyzék és programkövetelmények is kidolgozásra kerültek országos szintén.

Ezt követően Anda Zoltán főigazgató mutatta be a Szakképzési Centrum felépítését, ismertette a tagintézmények profiljait, az iskolarendszerű és a felnőttképzési folytató képzési szerkezetük működését. Ismertette, hogy 25 ágazatból 20 ágazat szakmáit oktatják és a 176 Szakmajegyzékes szakmából 59 oktatása folyik iskoláikban.

Ezt követően a partnereknek lehetőségük volt tapasztalatcsere keretében egyeztetni Ausztria és Magyarország közötti eltérésekről az szakképzést illetően, ezt követően pedig meglátogatták a Digitális Közösségi Alkotótermet az egyik tagintézményben, ahol a projekt keretében beszerzett eszközökből került kialakításra egy HUB, amely a projekt kidolgozott pályaorientációs anyagainak a bemutatását szolgálják majd.

A tanulmányút hátralévő részében egy, az Ipar 4.0 területhez és a duális képzéshez is kapcsolódó vállalkozást látogattak meg a résztvevők. A HIDROFILT Vízkezelő Kft. jelentős tapasztalattal rendelkezik az ivóvíz, az ipari folyamatok és a szennyvízkezelés területén és azért jó példa a szakképzés felé történő pályorientáció kapcsán, mert szoros együttműködnek a Szakképzési Centrummal, jelentős ösztöndíjat kapnak a tanulók és a cég vezetője is jó példaként szolgál, mivel a nagykanizsai tagiskolában sajátította el a szakma alapjai és onnét ment továbbtanulni.