Célok

Abban, hogy az Ipar 4.0-ra történő átállás zökkenőmentes legyen, a képzési rendszer, ezen belül a szak- és továbbképzés, valamint a cégek aktív bevonása és együttműködése, illetve az egyének szemléletváltása központi szerepet játszik.

A DigiUp 4.0 legfontosabb újítása egyrészt olyan határon átnyúló szolgáltatáscsomag kidolgozása a vállalatok és a képzési szektor számára, amely az Ipar 4.0 húzóágazatait fókuszba állítva a szakképzett munkaerőhiányt hivatott csökkenteni. A csomag innovatív pilot képzések kidolgozását, valamint a modulok kísérleti megvalósítását, valamint célcsoportorientált pályaorientációs alkalmazások (gamification elemek) elkészítését és alkalmazását foglalja magában.

A kialakítandó határon átnyúló szakértői csoport, a Knowledge Hub tagjai (partnerek, cégek/vállalatok, szakértők, oktatási intézmények/ tanárok és stakeholderek, mint pl. gazdasági kamarák, munkaügyi központok stb.) a kétoldalú tapasztalatcsere keretében intenzíven részt fognak venni a tervezés és a megvalósítás fázisában.

A Covid okozta világjárvány miatt megváltozott keretfeltételek szükségesség tették a személyes jelenlétre tervezett oktatási ajánlatok, szakmabemutatók, céglátogatások online térre történő adaptálását. Ennek megfelelően a virtuális valóság elemeit használja ki a partnerség a pályaorientációban, virtuális szakmabemutatók és vállalati látogatások formájában.

A DigiUp 4.0 új elemei: 

 • a digitális kompetenciák elemzése az adott területen;
 • a vállalatok digitális képzési/kompetencia igényeinek felmérése;
 • a különböző szereplők intenzív határon átnyúló együttműködése;
 • a tevékenységek túlmutatnak a jelenleg alkalmazott gyakorlaton (új ágazati súlypontok, felhasználói csoportok és alkalmazási területek kibővítése);
 • a pályaorientáció új megközelítése a digitális átállás jegyében, ehhez illeszkedő elemekkel.

A DigiUp 4.0: 

 • Ipar 4.0 képzési igényeinek felmérése Serious Game eszköz bevonásával, melynek célja, hogy megtudjuk, milyen elvárásokkal rendelkeznek a cégek a hozzájuk jelentkező potenciális munkavállalók irányában, valamint milyen digitális készségekkel rendelkeznek a munkavállalók.
 • Regionális felmérések alapján egy kompetencia-mátrix, egy keresleti-mátrix, valamint egy átfogó áttekintés készül. Az összes projektpartner, valamint a regionális stakeholderek bevonásával meghatározzuk a közös digitális kompetenciafejlesztési igényeket, és feltárjuk a regionális különbségeket is.
 • Innovatív, határon átnyúló, a digitális technológia témaköréhez illeszkedő tananyagok kidolgozása pályaorientációs foglalkozásokhoz és a vállalatoknál, illetve a szakiskolákban zajló szakképzés kiegészítéseként megvalósuló továbbképzésekhez.
 • Train the Trainer képzés, valamint pályaorientációs workshopok és továbbképzések megvalósítása határon átnyúló pilot modulok keretében az “Ipar 4.0” témakörben. A pilot modulokkal a fiatalokat szeretnénk elérni, információkat nyújtani számukra és motiválni őket, ezáltal hozzájárulni a szakképzett munkaerőhiány enyhítéséhez. A pilot modulok megvalósítása elsősorban a projektben partnerként résztvevő képzőintézmények feladata, a modulok az ő telephelyeiken kerülnek lebonyolításra. A váltakozó helyszín és a közös lebonyolítás hozzájárul a képzőintézmények közötti kapcsolatok kialakításához és egy nemzetközi együttműködési hálózat felépítéséhez.
 • A határ két oldalán működő KKV-k IPAR 4.0 felkészülése érdekében határon átnyúló kompetenciaközpontok hálózatának HUB rendszerű tudásmegosztásra alkalmas és szisztematikus erőforrás-orientált fejlesztése és implementálása történik meg a fenntartható oktatási intézkedésekhez kapcsolódóan a határrégióban, amely a kölcsönös kooperációs megállapodásokon alapul a határon átnyúló együttműködés további közös fejlesztése érdekében.
 • Virtuális szakmabemutatók és vállalati látogatások online és offline szervezése.