Tananyag a digitális alapkészségek oktatásához

Az elmúlt években az automatizációs törekvések eljutottak oda, hogy az emberi erő kiváltásán túl sok esetben az ember intellektusát, kreativitását is gépekkel helyettesítik. A digitalizáció folyamata során számos esetben szükségtelenné válik a közvetlen emberi munka, gyakran szakmák szűnnek meg, ugyanakkor a technológia fejlődésével új munkaterületek jönnek létre.  Az új technológiák alkalmazásához új készségek szükségesek, így az oktatásnak és szakképzésnek hatalmas szerepe van abban, hogy a munkaerő képzettsége lépést tartson a változásokkal.

Az intelligens vezetékezés, a vizualizálás előretörése, a hálózatosodás, az IoT (Internet of Things) rendszerek elterjedése, a munkafolyamatok digitális tervezése mind-mind olyan új tendenciák, amelyek hatással vannak/lesznek a vállalkozásokra és a vállalkozók által igényelt munkaerő kompetenciákra. A digitális készségekkel való rendelkezés, illetve ezen kompetenciák oktatása kiemelt jelentőségű, ezért a DigiUp 4.0 projekt különös hangsúlyt fektet nemcsak az elméleti anyagok összeállítására, hanem a gyakorlati képzésekre is.

A projekt keretében elkészült A digitális alapkészségek oktatásának általános koncepciója egy olyan, gyakorlat orientált tananyag, amely hatékonyan használható az iskolai oktatásban akár önállóan, akár más tantárgyakba integrálva is.

A tananyag szabadon felhasználható, innen letölthető: https://digiup-athu.eu/dokumentumok/