Bécsi Oktatási Igazgatóság Európa Iroda

Bécsi Oktatási Igazgatóság Európa Irodája több éves tapasztalattal rendelkezik különböző európai uniós támogatással megvalósuló programok területén, így pl. az Interreg és az Erasmus+ projektekben.  

Ennek keretében az Európa Iroda számos kezdeményezést valósít meg az európai dimenziónak a bécsi iskolákban történő elmélyítése érdekében valamint ez az iroda fogja össze az Európai Unió által támogatott képzési projekteket. 

Fő kompetenciáink

  • Európai Unió által támogatott projektek kezdeményezése, megtervezése és végrehajtása
  • Iskolai innovációfejlesztés különböző projektek keretében
  • Nemzetközi kapcsolatok és nyilvánossági munka

Iskolák számára indított kezdeményezéseink

Valamennyi projekt fő célja a kulcsfontosságú kompetenciák fejlesztése, ill. erősítése. Ennek során olyan ismeretek, képességek és hozzáállások kombinációjáról van szó, melyek alkalmazkodnak a mindenkori környezethez. Különösen az egyéni képességek kibontakoztatásához és fejlesztéséhez valamint az aktív társadalmi szerepvállaláshoz, továbbá a fiataloknak a társadalomba és a munka világába történő társadalmi beilleszkedéséhez van szükség ezekre a kompetenciákra.