Hozzászólás: Az intézményi együttműködést segítő munkacsoport/ Arbeitsgruppe institutionelle Zusammenarbeit

Kezdőlap Knowledge Hub Munkacsoport fórumok/ Arbeitsgruppenforen Az intézményi együttműködést segítő munkacsoport/ Arbeitsgruppe institutionelle Zusammenarbeit Hozzászólás: Az intézményi együttműködést segítő munkacsoport/ Arbeitsgruppe institutionelle Zusammenarbeit

#996
Woletz
Felhasználó

Sehr geehrte Mitglieder der Arbeitsgruppe „internationale Zusammenarbeit“,

in wenigen Tagen werden wir unser nächste Online-Treffen haben, in dem Punkte und Aktionen herausgearbeitet werden sollen, wie die nachhaltige Nutzung der Projektergebnisse grenzüberschreitend sichergestellt werden kann.

Zur Vorbereitung auf unser Treffen bitte ich Sie, die jeweils zutreffenden Fragen im Forum zu beantworten. Ihre im Vorfeld erfolgte Beantwortung der Fragen Input hilft uns, das online- Meeting am Donnerstag zügig und ergebnisorientiert zu gestalten.

1.      Welche der im Zuge des Projektes gesetzten Maßnahmen haben bei den Schüler*innen einen „Wow“-Effekt ausgelöst?

a.      Wie kann dieser „Wow“- Effekt verstärkt, bzw. nachhaltig gestaltet werden?

b.      Wie können andere Einheiten, auch grenzüberschreitend, aus den Erfahrungen Nutzen ziehen?

2.      Im Projektverlauf gab es auch viele Interaktionen mit Lehrpersonen, vor allem dann, wenn ihre Schüler*innen an Berufsorientierungsworkshops teilgenommen haben. Was hat Begeisterung bei den Lehrpersonen ausgelöst?

a.      Welche Maßnahme(n) war(en) es?

b.      Wie können diese positiven Erfahrungen auf andere Schulen und andere Lehrpersonen, auch grenzüberschreitend, übertragen werden?

c.       Durch welche Maßnahmen kann an den Schulen und bei den Lehrpersonen, die an Aktionen im Rahmen des Projektes teilnahmen, sichergestellt werden, dass auch nach Projektende Berufsorientierung dem Geist des Projektes entsprechend umgesetzt wird?

d.      Können diese Lehrpersonen als Multiplikatoren für den Ansatz gewonnen werden? Wenn ja, wie kann diese Bereitschaft gefördert werden?

e.      Ist es sinnvoll eine permanente Vernetzung der Lehrpersonen, die an den Pilotaktionen teilgenommen haben, anzuregen? Wenn ja, wie kann dies gefördert werden?

3.      Im Zuge des Projektes wurden vielfältige Lehrmaterialien entwickelt.

a.      Welche Materialien haben sich besonders gut bewährt?

b.      Sind „Best practices“ bei der Lehrmaterialentwicklung ableitbar?

c.       Wie kann ein nachhaltige Nutzung der Lehrmaterialien erreicht werden?

d.      Wie kann eine Nutzung der Materialien auch an Standorten, die nicht am Projekt beteiligt waren, erreicht werden?

4.      Im Zuge des Projektes wurden vielfältige Geräte angeschafft.

a.      Welche Geräte haben sich besonders gut bewährt?

b.      Sind „Best practices“ bei der Geräteauswahl ableitbar?

c.       Wie kann ein nachhaltige Nutzung der Geräte erreicht werden?

d.      Durch welche Gerätealternativen oder zusätzlich Geräte hätte ein noch besserer Erfolg erreicht werden können?

5.      Im Verlauf des Projektes wurden viele elektronische und soziale Medien genutzt.

a.      Welche haben sich besonders bei der Interaktion unter den Stakeholdern bewährt?

b.      Welche haben sich besonders bei den Schüler*innen bewährt?

c.       Und welche haben sich besonders bei den Lehrpersonen bewährt?

d.      Wie kann die Nutzung der Medien, auch nach Projektende, grenzüberschreitend sichergestellt werden?

6.      Welche Aktionen, die nicht Gegenstand des Projektes waren, würden helfen, „Berufsorientierung“ noch attraktiver zu machen?

a.      Bei den Schüler*innen?

b.      Bei den Lehrpersonen?

c.       Was braucht es, um diese Ideen umzusetzen?

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

K. Woletz

Tisztelt „nemzetközi együttműködés” munkacsoport tagjai,

Néhány nap múlva lesz a következő online találkozónk, hogy kidolgozzuk a projekt eredményeinek határokon átnyúló fenntartható felhasználását biztosító pontokat és intézkedéseket.

A találkozónkra való felkészülés jegyében kérem, hogy a fórumban válaszoljon a vonatkozó kérdésekre. A kérdésekre adott előzetes válaszai segítenek nekünk abban, hogy a csütörtöki online találkozót gyorsan és eredmény orientáltan szervezzük meg.

1.      A projekt során végrehajtott intézkedések közül melyeknek volt „wow” hatása a diákokra?

a. Hogyan lehet ezt a „wow”-hatást erősíteni vagy fenntarthatóvá tenni?

b. Hogyan profitálhatnak más egységek, akár határokon átnyúlóan is, a tapasztalatokból?

2.      A projekt során számos interakcióra került sor a tanárokkal is, különösen akkor, amikor diákjaik részt vettek a szakmai orientációs műhelyekben. Mi váltotta ki a tanárok lelkesedését?

a. Milyen intézkedés(ek) volt(ak)?

b. Hogyan lehet ezeket a pozitív tapasztalatokat átadni más iskoláknak és tanároknak, akár határokon átnyúlóan is?

c. Milyen intézkedéseket lehet hozni az iskolákban és a projekt keretében megvalósuló akciókban részt vevő tanárok körében annak érdekében, hogy a projekt befejezése után is a projekt szellemének megfelelően valósuljon meg a pályaorientáció?

d. Meg lehet-e nyerni ezeket a tanárokat a megközelítés multiplikátorainak? Ha igen, hogyan lehet ezt a hajlandóságot előmozdítani?

e. Hasznos-e állandó hálózatépítésre ösztönözni a kísérleti akciókban részt vevő tanárokat? Ha igen, hogyan lehet ezt elősegíteni?

3. A projekt során számos tananyagot fejlesztettek ki.

a.           Mely anyagok voltak különösen sikeresek?

b.          Levezethetők-e „legjobb gyakorlatok” a tananyagok fejlesztésére?

c.           Hogyan érhető el a tananyagok fenntartható használata?

d.          Hogyan érhető el az anyagok felhasználása olyan helyeken is, amelyek nem vettek részt a projektben?

4. A projekt során különféle berendezéseket vásároltak.

a.           Mely eszközök voltak különösen sikeresek?

b.          Levezethetők-e „legjobb gyakorlatok” a berendezések kiválasztására?

c.           Hogyan érhető el a berendezések fenntartható használata?

d.          Milyen alternatív vagy kiegészítő felszereléssel lehetett volna még nagyobb sikert elérni?

5. A projekt során számos elektronikus és közösségi médiát használtak.

a.           Melyek voltak különösen hatékonyak az érdekelt felek közötti interakció szempontjából?

b.          Melyek voltak különösen hatásosak a diákok körében?

c.           És melyek működtek különösen jól a tanárok számára?

d.          Hogyan biztosítható a média határokon átnyúló felhasználása a projekt befejezése után is? 6. Hogyan biztosítható a média határokon átnyúló felhasználása?

6. Milyen, a projektben nem szereplő intézkedések segítenének abban, hogy a „pályaorientáció” még vonzóbbá váljon?

a.           A diákokkal?

b.          A tanárokkal?

c.           Mi kell ahhoz, hogy ezeket az ötleteket megvalósítsuk?

Köszönjük együttműködését.

K. Woletz

Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)