Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

A Vas Megyei Önkormányzat 1990-ben alakult meg, az önkormányzati törvényben meghatározott jogosítványok birtokában a törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében végzi munkáját. Az Önkormányzat munkaszervezeti szakmai feladatait a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.

Az Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése:

  • Vezetői Kabinet
  • Pénzügyi Csoport
  • Jogi és Szervezési Csoport
  • Nemzetközi Csoport
  • Területfejlesztési Csoport

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladatai közé tartozik a megyei szintű regionális fejlesztések tervezése és koordinálása, gazdasági és infrastrukturális fejlesztések támogatása, nemzetközi kapcsolatok fenntartása, ezzel összefüggésben új partnerségek kialakítása, illetve a megyei és megyén kívüli fejlesztési kezdeményezések előkészítésében, koordinálásában és megvalósításában való aktív részvétel.

A legnagyobb régiós projektfejlesztő szervezetként (mind hazai, mind pedig nemzetközi források tekintetében) összehangolja a Vas megye területén működő települési önkormányzatok, gazdasági, kulturális és civil szervezetek, valamint közösségek fejlesztési elképzeléseit, melynek során az érintettek bevonásával széles körű megyei, regionális, országos és nemzetközi partnerséget szervez. E körben:

  • több, mint 100 megvalósítás alatt álló, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program által támogatott pályázat menedzselését végzi,
  • több, mint 10 futó határmenti és transznacionális európai uniós projekt megvalósításában vesz részt projektpartnerként, illetve vezető partnerként,
  • folyamatosan végzi hazai és nemzetközi projektek előkészítését,
  • részt vesz a 2021-2027-es támogatási periódus hazai és nemzetközi programozási feladataiban.

Együtt fejlesztjük Vas megyét!